Groby zabytkowe


D/III/1
mapa
Stanisława Feitii 1908 r.

płyta nagrobna piaskowiec, cały grób pochylony przez sąsiadującą lipę, brak ogrodzenia z łańcuchów (pozostałe filary), wymagane wypoziomowanie płyty, zachowany
D/IV/6
mapa
Mogiła 20 ofiar terroru hitlerowskiego
1942 r.


prostokątna płyta, zachowany
D/XV/3
mapa
Teresa Korn 1937 r.

płyta betonowa z płaskorzeźbą anioła, zachowany
D/XVI/4
mapa
Elżbieta Leśniewska 1899 r.

piaskowiec w formie kolumny, złamany krzyż, częściowo zatarte napisy, zabrudzenie na całej powierzchni, zalecenie oczyszczenia powierzchni z zabrudzeń
D/XVI/12
mapa
Feliks Erazm Czaka 1983 r.

Powstaniec Styczniowy - zapadnięta, spękana
i zabrudzona mchem płyta betonowa - wymaga naprawy
D/XVI/15
mapa
Grób Rodziny Dobrowolskich
1881 r. i 1891 r.


zachowany żeliwny krzyż na podstawie
z kamienia, z płytą napisy częściowo zatarte, zalecane odnowienie napisów i oczyszczenie
z zabrudzeń
D/XVI/19
mapa
Włodzimierz Kanigowski 1929 r.

kamień granitowy z krzyżem, ogrodzony metalowym ogrodzeniem, zachowany
D/XV/14
mapa
Antonina Zielińska 1923 r.

granit z wyrytym krzyżem, prosta forma, zachowany
E/I/18
mapa
Tekla Lubowicka-Wasala 1901 r.

piaskowiec, postument w kształcie pionowego prostokąta z napisami, zabrudzenia płyty, zachowany
E/I/10
mapa
Janina Hermanowicz 1922 r.

piaskowiec, prosta płyta, krzyż dorobiony
z lastriko, częściowo zatarte i zabrudzone napisy, zachowany, zalecane odnowienie
E/I/5
mapa
Krzyż żeliwny

zamocowany trwale na kamieniu (prawdopodobnie granit) przemalowany farbą czarną, napisy częściowo zatarte - zalecane usunięcie farby, konserwacja krzyża usunięcie farby, uczytelnienie napisów
E/III/2
mapa
Magdalena Litwicka 1886 r.

kamień wapienny, płyta żeliwna z napisem
i krzyż żeliwny, zalecana konserwacja elementów żeliwnych i oczyszczenie kamienia z zabrudzeń, zachowany
E/IX/1
mapa
Konrad Korczak Hubicki 1863 r.

powstaniec z 1863 r., bryła zabrudzenie kamienia, na płycie wkomponowany napis, piaskowiec, zalecane usunięcie zabrudzeń
E/X/3
mapa
Teofil Kownacki 23.11.1879 r.

b. oficer III Pułku Strzelców Pieszych, krzyż żeliwny, płyta nagrobna pęknięta na trzy części, zachowane napisy - wymagane pilne uporządkowanie grobu,
ponowne ułożenie płyty "in situ"
G/III/24
mapa
Władysław Rozenberg 1923 r.

piaskowiec z płytą, dobrze zachowany
G/II/14
mapa
Franciszka z Kleszczowskich 1930 r.
Franciszek Szecówka 1898 r.


płyta z piaskowca wyraźnie pochylona, rzeźbiona głowa Chrystusa, pionowo ustawiona tablica z napisami (zabrudzona), zalecane oczyszczenia z zabrudzeń, zachowany
C/III/10
mapa
Julja Ościk z Szydłowskich 1907 r.

piaskowiec, postument, brak opaski żeliwnej wspartej na filarach, krzyż metalowy prawdopodobnie dorobiony, częściowo zatarte napisy, zabrudzeniam zalecane odnowienie
C/III/8
mapa
Karol Zima 1909 r.

nauczyciel ludowy, piaskowiec dobrze zachowany z krzyżem
C2/III/9
mapa
Franciszek Piotrowski 1894 r.

postument z piaskowca z krzyżem,
zalecane odnowienie
C2/III/9
mapa
Marianna z Zawadzkich Piotrowska 1898 r.

żeliwny krzyż, zalecane odnowienie
C/XI/9
mapa
Anna Lichołap 1918 r.

piaskowiec rzeźbiony z krzyżem betonowym, zabrudzony, zachowany
C/XIII/12
mapa
Józefa z Paciorkowskich Czarniecka 1831 r.

wysoka kolumna z piaskowca na kamiennym postumencie z przerzuconym wieńcem z liści, zwieńczony wazonem z krzyżem, niskie ogrodzenie metalowe, wymaga konserwacji
F/I/1
mapa
Seweryn Bielski 1907 r.

piaskowiec, prosta forma, płyta z wyrytymi napisami i krzyżem, zachowany, brak ogrodzenia z łańcucha wspartego na pozostałych dwóch filarach
F/III/1
mapa
Ignacy Makowski 1902 r.

piaskowiec, krzyż betonowy,
ogrodzony filarami połączonymi elementami metalowymi, zachowany
F/I/5
mapa
Konstancja Sariusz Bielska 1863 r.

piaskowiec, zatarte litery, zabrudzenia, zalecane odnowienie
F/I/3
mapa
Stefania Bielska 1939 r.

piaskowiec odcień czerwieni, duża tablica ustawiona pionowo, grób otoczony czterema filarami zdobionymi, zachowany
F/IV/3
mapa
Grobowiec Rodziny Rogowskich

piaskowiec, grobowiec z dwóch połączonych dużych płyt, napis umieszczony obok grobowca, zabrudzenia, zachowany
H/XIV/11
mapa
Florentyna Piekarska 1929 r.
Jan Piekarski


piaskowiec prosta forma z dwóch płyt
(na jednej brak krzyża), zachowany krzyż ozdobiony
G/XII/3
mapa
Adam Derejczyk 1936 r.

piaskowiec, płyta lastriko (3 płyty),
tablica z napisami pionowo ustawiona, napisy częściowo zatarte, zabrudzeniam zalecane odnowienie, zachowanyNie odnaleziono grobu
Elżbieta z Lubowieckich Rakowska

nie odnaleziono grobu, grób występował
w rejonie grobu E/I/18